Belle & Beauté

zonnebank


 zonnebank

Turbo Solarium - ultra-professionele zonnebank met :

° 38 lampen van 160W

° 3 gezichtsbruiners 400W

° airco

 

0,80 € per minuut 

Abonnementen : 

65 € voor 100 minuten (0,65 €/min) 

120 € voor 200 minuten (0,60 €/min)

 

GEBRUIK VAN ZONNEBANKEN KAN HUIDKANKER VEROORZAKEN.

  • Zonnebanken of andere toestellen die ultraviolette stralen afgeven, behoren niet te worden gebruikt door personen die zeer gevoelig zijn voor zonnestralen, zonnebrand vertonen, lijden aan huidkanker of een huidaandoening die tot kanker kan leiden. Blootstelling aan kunstmatige ultraviolette stralen is verboden voor personen onder de 18 jaar en personen met een huidtype 1. Kunstmatige of natuurlijke ultraviolette stralen kunnen de huid en ogen ernstig en onomkeerbaar beschadigen. Intense en herhaalde blootstelling aan ultraviolette stralen kan leiden tot vroegtijdige veroudering van de huid en tot een verhoogd risico op huidkanker. Het niet dragen van de beschermingsbril tijdens blootstelling aan kunstmatige ultraviolette stralen kan oogbeschadigingen veroorzaken zoals keratitis (hoornvliesontsteking) of cataract (troebel worden van de ooglens). Daarom moeten tijdens elke blootstelling aan kunstmatige ultraviolette stralen de volgende voorzorgen in acht worden genomen:
     
    > dragen van een beschermende bril; > zich zorgvuldig ontschminken; > geen zonnebrandmiddel of andere cosmetische producten gebruiken; > zich niet blootstellen aan ultraviolette stralen wanneer men geneesmiddelen inneemt die de gevoeligheid voor deze stralen verhogen; > het advies van een arts inwinnen alvorens gebruik te maken van een zonnebank indien men aan een huidziekte lijdt; > de tijd van de blootstelling tijdens de eerste sessie beperken om te zien hoe de huid reageert; > vóór elk gebruik de zonnebank reinigen.
© Copyright 2018 | Belle & Beauté | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved